OGLE15vi , the SIMBAD biblio

2015ATel.8486....1W - The Astronomer's Telegram, 8486, 1 (2015)

OGLE-IV Transient Search summary of season 2015b - continuation of ATEL#8484.

WYRZYKOWSKI L., KOSTRZEWA-RUTKOWSKA Z., KLENCKI J., SITEK M., MROZ P., UDALSKI A., KOZLOWSKI S., SKOWRON J., POLESKI R., SZYMANSKI M.K., PIETRZYNSKI G., SOSZYNSKI I., ULACZYK K. and PIETRUKOWICZ P.

Journal keyword(s):

Simbad objects: 48

goto View the references in ADS


2021.12.03-23:34:21

© Université de Strasbourg/CNRS

    • Contact